PIRANDELLO, STRUCTURA LUDICĂ.

EU ȘI PERSONAJUL

COSTINEȘTI, Vox Maris Grand Resort

3-6 SEPTEMBRIE 2018

........................................................................

Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral)
din cadrul Universităţii  de Arte Târgu-Mureş

În anul 2018, evenimentele şi activităţile derulate pe întreaga perioadă a Galei Tânărului Actor – HOP, vor fi reflectate de studenţii programelor de studii universitare în domeniul Teatrologie din cadrul Universităţii de Arte din Târgu-Mureş (UAT).

 Anul acesta, Universitatea de Arte Târgu-Mureş (UAT) a fost distinsă de Senatul UNITER cu Premiul special  “pentru contribuţia întregului corp universitar la dezvoltarea vieţii teatrale şi culturale naţionale”. De asemenea, calitatea studenţilor care studiază la UAT se reflectă în rezultatele remarcabile ale acestora. Daniel Oltean, laureatul Concursului UNITER, la secţiunea  „Cea mai bună piesă românească a anului 2017”, este licenţiat al Universităţii de Arte din Târgu-Mureş, specializarea Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral) şi deţine un titlu de master, în Scriere dramatică, obţinut în cadrul aceleiaşi universităţi.

Programul de studii universitare de licenţă Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral), funcţionează în cadrul Universităţii de Arte din Târgu-Mureş, Facultatea de Arte în Limba Română, încă din 1995. Coordonarea activităţilor didactice, creative şi practice ale acestuia sunt asigurate deDepartamentul de Teatru şi Arte Vizuale. Studiile universitare în domeniul Teatrologie sunt organizate şi la nivelul masteratului, oferind studenţilor absolvenţi posibilitatea continuării pregătirii de specialitate urmând programele de master Teatrologie. Impresariat artistic şi Scriere dramatică.

CITEȘTE TOATĂ DESCRIEREA

Activităţile pe care studenţii le desfăşoară la specializarea Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral, Impresariat artistic) îmbină studiul teoretic şi cercetarea ştiinţifică cu practica teatrală în domeniul teatrologiei, managementului şi marketingului cultural, precum şi în domeniul comunicării audiovizuale.

Climatul multicultural şi multidisciplinar oferit de Universitate creează contexte favorabile pentru exersarea viitoarei profesii, prin numeroasele proiecte şi evenimente culturale derulate de instituţia de învăţământ prin intermediul departamentelor sale. Festivalul STUDIO, Tabăra Internaţională de Scriere Dramatică, Concursul European de Dramaturgie POP DRAMA etc. oferă studenţilor oportunităţi practice, concrete de exprimare şi aplicarea a cunoştinţelor teoretice dobândite.

Totodată, datorită parteneriatelor încheiate între Universitate şi instituţii importante ale peisajului cultural naţional – Teatrul Naţional din Târgu-Mureş, Teatrul pentru Copii şi Tineret Ariel din Târgu-Mureş, Asociaţia Centrul MultimediaTEATRU 74, Teatrul Scena, Studioul Yorick – studenţii beneficiază de numeroase posibilităţi de colaborare şi de afirmare, nu doar în calitate de cronicari de teatru, dramaturgi, dar şi ca manageri culturali.

Alexandrina Codarcea, Iolanda Belbe, Xenia Zileriu şi Vlăduţ Burde urmează studiile universitare de licenţă şi masterat din cadrul specializării Teatrologie. De-a lungul anilor de studiu au fost implicaţi în schimburi culturale, producţii teatrale, proiecte culturale de interes regional, naţional sau internaţional, colaborând permanent cu studenţii diferitelor specializări (Actorie, Regie, Păpuşi şi marionete, Scenografie şi eveniment artistic, Coregrafie, Comunicare audiovizuală, scenaristică,  publicitate media). Acest spaţiu al colaborării este asigurat şi valorificat în cea mai mare măsură de activităţile practice desfăşurate cu precădere lacele două instituţii de spectacole aflate în subordinea Universităţii de Arte din Târgu-Mureş – Teatrul Studio şi Studio 2.1.

 De asemenea, studenţii teatrologi prezenţi în cadrul Galei HOP sunt angrenaţi frecvent în activităţi de analiză şi interpretare a fenomenului teatral, în elaborarea de cronici dramatice şi analize de spectacol, participând activ la manifestări culturale, conferinţe, workshop-uri, tabere de scriere dramatică, precum şi la festivaluri naţionale şi internaţionale de teatru.

Articolele scrise de aceştia reflectă ambianţa de competiţie şi de efervescenţă teatrală existentă la Gala HOP, fiind, totodată, expresia concretă, obiectivă a experienţelor de interacţiune, dar şi de reflexivitate individuală, asupra unui eveniment unic în viaţa oricărui absolvent al unei instituţii de artă teatrală.

Alexandrina Codarcea este proaspăt absolventă a studiilor de licenţă, specializarea Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral). Pasionată de cercetarea fenomenului spectacular din perspectiva raportului scenă-sală, se dedică cu interes studiului Teatrului şi a partenerului său, Publicul. A ales Teatrologia din nevoia de a-şi argumenta şi ordona senzaţiile şi emoţiile, resimţite în urma participării la spectacolele de teatru, astfel încât propria intuiţie şi subiectivitate să capete o formă coerentă şi inteligibilă. A făcut parte din echipa redacţională a Revistei Festivalului STUDIO şi a Festivalului de Teatru de la Buzău. Este prezentă frecvent la conferinţe, workshop-uri, festivaluri naţionale şi internaţionale de teatru:POP DRAMA, TEEN-FEST – Festivalul de Teatru pentru Adolescenţietc.

Iolanda Belbe,studentă în anul 3, Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral), la UAT esteatrasă de tot ceea ce înseamnă procesele de marketing şi managementul proiectului cultural, dar în special de jurnalismul teatral.De formaţie jurnalist, Iolanda a fost redactorul cultural al revistei săptămânale Curierul de Mureş realizând pagina de cultură şi totodată, colaborator al postului de televiziune Antena1. În prezent este colaborator al revistei online Teatrul-Info.Racordată mereu la pulsul mişcării teatrale, Iolanda este o prezenţă activă la conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, dar şicadrul celor mai importante festivaluri de teatru din România: Festivalul “Buzău iubeşteTeatrul”,Festivalul Internaţional de Teatru Shakespearede la Craiova, Festivalul STUDIO, POP DRAMA etc.unde contribuie la realizarea diferitelor materiale de presă.

Vlăduţ Burde este masterand la specializarea Teatrologie. Impresariat artistic. Domeniile de interes major şi de expertiză cuprind studiul culturii japoneze (deţine licenţa la specializarea Limba şi literatura japoneză – Limba şi literatura engleză), în special teatrul japonez tradiţional, teatrul muzical, artele vizuale, dar şi folclorul comparat. Este colaborator la producţiile specializării de masterat Teatru muzical din cadrul UAT şi al Festivalului STUDIO. Participă la sesiuni ştiinţifice dedicate studenţilor, conferinţe şi festivaluri de teatru naţionale şi internaţionale.

Xenia Zileriu este absolventă a studiilor de licenţă, specializarea Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral). Aria sa de preocupare şi de cercetare vizează dimensiunea sociologică a teatrului şi reflectarea zonelor de confluenţă şi de „contaminare” cu celelalte arte. Este pasionată în mod special de decriptarea procesului de transpunere şi de metamorfozare scenică, de simbolica şi de semnificaţiile profunde ale teatrului. Tocmai de aceea pentru ea, teatrul rămâne un  permanent exerciţiu de cunoaştere şi autocunoaştere, un spaţiu al transgresării limitelor. Xenia este prezentă la festivaluri naţionale şi internaţionale şi colaborator al instituţiilor de cultură şi de spectacole tîrgumureşene, fiind angrenată în acţiuni de promovare şi de reflectare a fenomenului spectacologic.